Mindful Yoga

Mindful Yoga

Mindful Yoga is een combinatie van Hatha Yoga en mindfulness, waarbij we de aandacht voortdurend in het hier en nu brengen. Door met bewuste aandacht lichaamsoefeningen (asana’s), ademhalingsoefening en meditaties uit te voeren, wordt de adem vanzelf kalmer en daarmee ook het denken. Het lichaam en de geest vertragen als het ware en dit zorgt voor meer ontspanning en rust.

Mindfulness betekent met volledige aandacht in het Hier en Nu aanwezig zijn. Dat vergt oefening omdat ons denken/ gedachten (en daarmee ook onze emoties) regelmatig ongemerkt alle kanten op kunnen schieten. Bij  Mindful Yoga leer je zonder oordeel te kijken naar wat zich aandient en daardoor meer rust in je hoofd te creëren.

In de lessen Mindful yoga komt iedere 2 weken een nieuw thema aan bod. Thema’s als bijvoorbeeld dankbaarheid, balans, kracht, passie, bewustwording of vreugde zijn de basis voor alle oefeningen in de betreffende les en helpen om de oefeningen dieper en bewuster te ervaren. De houdingen, oefeningen ( en intensiteit ) variëren per les en hangen van het thema dat centraal staat af. De ene les zal daardoor actiever kunnen  zijn en de volgende meer meditatief van karakter. Door afwisseling van bewegen, bewust ademhalen, mediteren, mindfulness/bodyscans, visualistie en rustmomenten laat je makkelijker los en breng je balans in lichaam en geest.  Tijdens deze lessen wordt er ook regelmatig in gegaan op de yoga filosofie of bijvoorbeeld chakra’s en energie.

Mindful Yoga is les waarin de verschillende aspecten van yoga voorbij komen, welke je mee kunt nemen in je dagelijks leven.