Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lifestyle studio Balance Your Day

Door deelname aan de activiteiten van Balance Your Day ga je automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door telefonisch contact of per e-mail.
Balance Your Day behoudt zich het recht voor om een les, training of workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren.
Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen, trainingen of workshop niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn.

Betaling
Het cursusgeld wordt bij aanvang van de eerste les contant worden betaald of  overgemaakt zijn.
Balance Your Day behoudt zich het recht voor het cursusgeld een keer per jaar te verhogen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. De verhoging geldt niet voor de lessenseries die al volledig betaald zijn door de deelnemer.
Zonder tegenbericht stuur ik je een week voor afloop van een blok lessen een factuur voor het nieuwe blok, die aansluitend op het vorige ingaat. Wil je liever (al dan niet tijdelijk) stoppen of  van lessenserie veranderen? Laat het dan weten minimaal 2 weken voor je strippenkaart  of abonnement afloopt.

Geld van al betaalde lessen wordt niet gerestitueerd.

Vakanties en afwezigheid van de docent tellen niet mee, deze worden doorgeschoven en op een ander moment ingehaald

Alle lessen  in de studio zijn inclusief materiaalgebruik en thee. Een eigen matje meenemen kan altijd.
Facturen ontvan je per mail. Daarop staat ook vermeld wanneer het lesblok start en aflloopt.

Annulering
Afmeldingen/annuleringen van doorgaande lessen en trainingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden.
Afmelden per whatsapp of telefonisch via 06 – 42010330. Bij afmelding vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats, mits er plek is kun je de les op een ander moment in het betreffende blok inhalen.

Bij workshops gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Tot 1 maand voor aanvang van de workshop: terugbetaling van 75% van de deelnamekosten.

Tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.

Tot 7 dagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, is er geen terugbetaling van de kosten mogelijk.

Ook wanneer je tijdens de workshop niet aanwezig bent, heb je geen recht op terugbetaling.

Aanwezigheid deelnemers
Je wordt verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om eventueel om te kleden, toilet te gebruiken enz. Tijdens de lessen is de buitendeur op slot. Ben je onverhoopt niet op tijd aanwezig, laat het dan weten via whatsapp, dan wordt er kort op je gewacht. Ben je 5 minuten of meer te laat dan wordt de deur niet meer geopend en vraag ik je ook niet aan te bellen ivm de rust tijdens de les.

Afwezigheid van de docent
Indien de docent niet in staat is een les te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd in de les of bij onverwachte ziekte via whatsapp of sms. Deze les wordt op een ander moment ingehaald of er volgt restitutie van het bedrag

Gezondheid van de deelnemer/medische informatie
De deelnemer is zelf verplicht lichamelijke- en of psychische klachten voor aanvang van de les te melden op het inschrijfformulier of mondeling bij de docent.

Beeld en/of geluidsopname
Balance Your Day behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de lessen en trainingen/ workshops en deze eventueel te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, graag op het inschrijfformulier of mondeling doorgeven.
Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Balance Your Day stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.

Balance Your Day is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen.
Evenmin is Balance Your Day aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen bij de door Balance Your Day georganiseerde lessen. Neem alleen het hoognodige mee naar de les.
Balance Your Day stelt de deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade die door een van hen wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van de studio. In overleg zoeken we naar een oplossing.

Vakanties en nationale feestdagen
Tijdens school vakanties wordt er les gegeven, tenzij tijdig aangegeven. Balance Your Day behoudt zich het recht voor om tussentijds vakantie in te plannen, dit wordt ook tijdig aangegeven.

Tijdens nationale feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij anders aangegeven.

Klachten en geschillen
Balance Your Day zet zich volledig in om iedere deelnemer op zijn of haar gemak te laten voelen en van de lessen, trainingen en workshops tot een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meld dat dan per omgaande ( mondeling na de les, per e-mail of telefonisch). Balance Your Day doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigend resultaat te komen.

Balance Your Day © 2018